Mlýnský spolek se zabývá řemesly a technologiemi lidové umělecké výroby, které bychom neměli zapomenout, zajímavými místy našeho kraje, pořádá jarmarky, ukazje lidové obyčeje, obřady a zvyky, objevuje a uchovává místní lidové písně a tance, a další a další.

Stránky se momentálně nachází ve fázi rekonstrukce, prosíme o shovívavost.