Mlýnský spolek, z.s.

Účelem spolku je kulturní a výchovná činnost s cílem zachování lidové tradiční výroby, zvyků, technologií a tradic v podobě hmotného a nehmotného dědictví.
Spolek provádí výuku lidového tance, zpěvu, hudby, tradic, her, řemesel a dovedností (dále jen hmotné a nehmotné dědictví), a to všemi formami. Snaží se soustřeďovat, zachycovat a prezentovat nejen lidské činnosti, ale také lesnictví, byliny, hornictví.
Je schopen vystupovat s vlastním programem na akcích pořádaných jinými subjekty, ale i pořádat vlastní akce orientované na hmotné a nehmotné dědictví. Dále je schopen účastí na zahraničních akcích prezentujících hmotné a nehmotné dědictví (festivaly, přehlídky, apod.)
Spolek pořádá výstavy zaměřené na přírodu a hmotné a nehmotné dědictví.
Věnuje se dále zhotovování krojů a krojových součástí, zhotovování výrobků lidové tvořivosti zejména tradičními postupy a technologiemi.
Spolek je schopen poskytovat servisní služby, propagaci, pomoc a poradenství zejména ve sféře folkloru, hmotného a nehmotného dědictví, přírody a lidové tvořivosti.