Mlýnský spolek, z.s.

Při vyslovení pojmů jako „folklor“ či „etnologie“ si většina z nás představí tanečníky v kroji a lidovou muziku s dudami, popřípadě s cimbálem. Může to tak být, ale většinou není. Právě etnologie nám mapuje tradiční a lidovou kulturu, která je nedílnou součástí kulturního dědictví každého národa. A folklor? To jsou přece zvyky, tradice a obyčeje, rukodělné dovednosti, stará řemesla, specialitky vyskytující se jen v některém regionu. Tím vším se chce zabývat Mlýnský spolek. Seznamovat s řemesly a technologiemi lidové umělecké výroby, které bychom neměli zapomenout, se zajímavými místy našeho kraje, pořádat jarmarky, ukazovat lidové obyčeje, obřady a zvyky, objevovat a uchovávat místní lidové písně a tance, a další a další. Je otevřen všem, kdo chce poslouchat, pozorovat a učit se, ale také těm, kdo něco umí a chtějí své dovednosti předávat dál.

Lea Hamatová

V Galerii Jirkov:

V Galerie Jirkov jsme vás připravali prodejní výstavu "Český porcelán". Vernisáž výstavy proběhla 2.12.2017 v 16:00 hodin za účasti generálního ředitele porcelánky. Vystavujeme originální "cibulák" z Dubí.

V Galerie Jirkov je možno zakoupit pexeso - omalovánku s vyobrazením rarit rergionu. Na vzniku pexesa se finančně podílelo statutární město Chomutov a město Jirkov v rámci projektu "Pexeso tak trochu jinak".
Cena pexesa je 40 Kč.

V Galerie Jirkov 21. 1. 2018 od 9.00 hodin kurz patchworku. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Pod vedením zkušené lektorky. Cena kurzu 400 Kč. Možnost zapůjčení šicího stroje. Přihlášení posílejte na mail mafinka01@seznam.cz.

V Galerie Jirkov každý čtvrtek od 18:00 relaxační večer.

Mlýnský spolek:

Ve skanzenu Stará Ves při Zooparku Chomutov se v sobotu 16. září 2017 uskutečnil, v rámci Dnů evropského dědictví, den historických staveb skanzen Stará Ves.
Na programu byly, mimo jiné, ukázky řemesel s možností aktivní účasti návštěvníků, vystoupení hudebních uskupení, několik přednášek špičkových odborníků na téma historie regionu. K vidění byl i dřěvěný ručně poháněný kolotoč.
Akci finančně podpořilo statutární město Chomutov.
V rámci dne historických sídel byl rovněž prezentován projekt "Pexeso trochu jinak". Tento projekt rovněž podpořilo statutární město Chomutov.


Připravujeme pro vás:

V Galerii Jirkov 9. 12. 2017 od 14.00 hodin si můžete vytvořit vánoční dárky:
- malování keramických betlémů
- malování dárkových sklenic
- výroba vonných polštářků
- výroba vánočních dřevěných svícnů
- míchání svátečního bylinkového octa
Vstup volný i na právě probíhající výstavu porcelánu z Dubí.