Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy


Akadamický malíř Jan Plíva se narodil v Soběslavi 7. srpna 1910.
Jan už od dětství maloval. Ze začátku na pytlík od cukru, na list papíru, později do skicáku. Maloval i během svých studií. Vyučil se krejčím a potom lakýrníkem. Jan se rozhodl zkusit Veřejnou školu uměleckých řemesel v Brně u prof. Dillingera a Sussera. V letech 1935 až 1938 navštěvoval speciální školu pro reklamu a dekorativní malbu.
V letech 1940 - 1944 hodně maloval a vystavoval. Podle dochovaných zpráv v regionálním tisku stihl během jediného roku uspořádat 15 výstav. Ta první se ukutečnila v roce 1940 v Soběslavi. V roce 1941 se oženil a později se narodil syn Jan a necelý rok po něm i dcera Vlasta. Své práce vystavoval i v pražském Mánesu. V roce 1946 se Plívovi rozhodli podívat se na "sever", do rodného kraje paní Plívové, která pocházele ze Souše u Mostu. Na jaře 1947 se rodina přestěhovala do pohraničí, kde v obci Červený Hrádek zakoupili vilku.

První Plívova výstava v Jirkově se uskutečnila v srpnu 1947. Obrazy byly instalovány v městské čítárně a byly věnovány Jirkovu a okolí. Následovaly potom výstavy střídavě v Jirkově, Chomutově a Žatci. Jan Plíva se nevěnoval jenom malování. Jeho zájmy byly mnohem širší a ve všem, co dělal, prokazoval snahu dosáhnout dokonaloszi. To se mu dařilo i díky jeho charakteristické pevné vůli. Rád sportoval. Věnoval se také divadlu. Stal se členem ochotnického divadla J.K.Tyla v Jirkově. Do roku 1953 mohl malovat. V roce 1953 byl vyloučen ze Svazu severočeských výtvarníků a musel se nechat zaměstnat, aby svou rodinu uživil. Začal se věnovat pomologii. Na Červeném Hrádku založil sad se 30ha zákrsků a začal studovat ovocnářství. V té době zasáhla do Plívova života politika. Po neshodě se správcem musel ze Státních statků Chomutov odejít a hledat nové zaměstnání. Pro rodinu začalo těžké období. Po čtvrtroce byl Plíva přijat na dole J. Švermy a začal zde dělat v propagaci. Po odchodu do důchodu se těšil na to, že bude moci nepřetržitě a hlavně bezstarostně malovat. Avšak onemocněl tuberkulózou. Přesto mu zůstal jeho optimismus, jeho pověstný smysl pro humor a jeho vůle.
Další životní ranou byla smrt dcery Vlasty, která podlehla těžké cukrovce. Teprve ke sklonku své kariéry a života se mohl stát evidovaným členem při Českém fondu výtvarných umění, což mu umožňovalo oficiálně prodávat svá díla. Celý život se mu stýskalo po rodném jihočeském kraji. Nakonec zakoupil zdevastovanou chalupu v Kunžaku. Po zrekonstruování zde trávil většinu roku. Vilu na Červeném Hrádku prodali a přestěhovali se do bytu v nových Ervěnicích, kde tvořil v době, kdy se nedalo malovat venku. Jan Plíva zemřel na své chalupě, ve svém rodném kraji 27. srpna 1985.
Jan Plíva byl uznávaným malířem jihočeské a severočeské krajiny. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách galerií ČR, i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Krajina v jeho dílech bývá modelována pomocí charakteristických zemitých barevných tónů. Nejčastěji používanou technikou jeho malby je kvaš.