Při vyslovení pojmů jako „folklor“ či „etnologie“ si většina z nás představí tanečníky v kroji a lidovou muziku s dudami, popřípadě s cimbálem. Může to tak být, ale většinou není. Právě etnologie nám mapuje tradiční a lidovou kulturu, která je nedílnou součástí kulturního dědictví každého národa. A folklor? To jsou přece zvyky, tradice a obyčeje, rukodělné dovednosti, stará řemesla, specialitky vyskytující se jen v některém regionu. Tím vším se chce zabývat Mlýnský spolek. Seznamovat s řemesly a technologiemi lidové umělecké výroby, které bychom neměli zapomenout, se zajímavými místy našeho kraje, pořádat jarmarky, ukazovat lidové obyčeje, obřady a zvyky, objevovat a uchovávat místní lidové písně a tance, a další a další. Je otevřen všem, kdo chce poslouchat, pozorovat a učit se, ale také těm, kdo něco umí a chtějí své dovednosti předávat dál.

Lea Hamatová


Účelem spolku je kulturní a výchovná činnost s cílem zachování lidové tradiční výroby, zvyků, technologií a tradic v podobě hmotného a nehmotného dědictví.
Spolek provádí výuku lidového tance, zpěvu, hudby, tradic, her, řemesel a dovedností (dále jen hmotné a nehmotné dědictví), a to všemi formami. Snaží se soustřeďovat, zachycovat a prezentovat nejen lidské činnosti, ale také lesnictví, byliny, hornictví.
Je schopen vystupovat s vlastním programem na akcích pořádaných jinými subjekty, ale i pořádat vlastní akce orientované na hmotné a nehmotné dědictví. Dále je schopen účastí na zahraničních akcích prezentujících hmotné a nehmotné dědictví (festivaly, přehlídky, apod.)
Spolek pořádá výstavy zaměřené na přírodu a hmotné a nehmotné dědictví.
Věnuje se dále zhotovování krojů a krojových součástí, zhotovování výrobků lidové tvořivosti zejména tradičními postupy a technologiemi.
Spolek je schopen poskytovat servisní služby, propagaci, pomoc a poradenství zejména ve sféře folkloru, hmotného a nehmotného dědictví, přírody a lidové tvořivosti.