Michaela Mitrengová


Nejenže se ve Slezsku narodila, ale žije tam a velkou část svého života i pracuje na rehabilitačním oddělení těšínské nemocnice. Český Těšín jí umožnil rozvíjet velkou lásku a cit pro nářečí a pro lidový tanec v dětském folklorním souboru Slezanek.. Výsledky její práce s dětmi už mohli vidět i návštěvníci světoznámého festivalu ve Strážnici. Oblast folkloru a etnologie je také předmětem jejího stálého studia a zájmu.
Říká o sobě, že nic moc neumí, ale vůbec to není pravda. Její specializací je výšivka všeho druhu, zejména pak křížková. Její výšivky už byly představovány v tuzemsku i v zahraničí a všude se před krásou malovanou barevnými bavlnkami sklánění i odborníci v oprávněném obdivu. Výšivku Míša doplňuje pletením a háčkováním, jak jinak, než ve starých, tradičních vzorech. Díky dlouhodobé práci s dětmi dokáže působivě mluvit o svých dovednostech, ale hlavně – také je velmi rychle naučit!
Vedle práce s přízemi všeho druhu je Míšinou parketou tradiční kuchyně nebo-li lidové recepty z celé republiky. Její kuchyní už prošla dlouhá řada zájemkyň o tuto dovednost a všechny odcházely spokojené, bohatší o velký ranec vědomostí, které nám zanechaly naše pra-pra-pra- kuchařky.

Zpět