Charitativní výstava a prodej výtvarných děl

Galerie Jirkov (okres Chomutov) připravuje charitativní výstavu obrazů na 21. 5. - 30. 6. 2022. Jako výstavní síň s dlouhou historií se obracíme na výtvarníky s prosbou o poskytnutí svých děl na výstavu. Výtvarná díla (obrazy, keramika, grafika aj) budou nabídnuta zájemcům za minimální cenu, kterou určí autor, ale zájemce může zaplatit jakoukoliv vyšší cenu. Kompletní výnos z prodeje půjde na otevřený účet "Sbírka na Ukrajinu", zřízený městem Jirkov. Jste-li výtvarník, sběratel nebo majitel, prosím pouvažujte, zda byste mohl a chtěl přispět něčím ze své dílny na tuto výstavu. A máte-li nějakou korunku a volné místo doma na stěně navíc, přijeďte a vyberte si. Informace a vystavená díla určená k prodeji v rámci akce budeme zveřejňovat na webu galerie. Pokud si vyberete, umíme je přivézt nebo poslat.
Hana Zvalová, ředitelka Galerie Jirkov
Ukrajina

Zpět